Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
guuzik
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
guuzik
1244 a126 500
Reposted fromerial erial viamotylkowa motylkowa
guuzik
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianowornever nowornever
guuzik
guuzik
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viascorpix scorpix
guuzik
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viamyzone myzone
guuzik
1289 a34e
....
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialittlegray littlegray
guuzik
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viajasminnie jasminnie
guuzik
guuzik
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

guuzik
Reposted fromoll oll viajasminnie jasminnie
guuzik
2435 5024
Reposted fromretaliate retaliate viapequena pequena
3822 e11e 500
guuzik
7533 1e62
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaxmonroex xmonroex
guuzik
9893 5539 500
guuzik
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
7221 e58f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl