Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
guuzik
guuzik
1525 188f 500
Reposted fromhagis hagis viaBrzozi Brzozi
guuzik
guuzik
guuzik
0608 3e2d
Reposted fromamphetamine amphetamine viaBrzozi Brzozi
guuzik
guuzik
0900 f84c
Reposted fromkarahippie karahippie viaxmonroex xmonroex
guuzik
6324 b971
guuzik
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viaxmonroex xmonroex
guuzik
8428 a6db
guuzik
guuzik
9971 cd87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrzozi Brzozi
guuzik
Reposted fromoll oll viamoai moai
guuzik
Aby być szczęśliwym...
    Dawaj ludziom więcej niż oczekują      - niech dzięki Tobie stają się radośni.
    Weź za żonę/męża osobę, z którą      lubisz rozmawiać.     Gdy się postarzejesz,     rozmowy będą ważniejsze      od wszystkiego innego.
    Nie wierz we wszystko, co słyszysz,     lecz dawaj wszystko, co możesz.
    Gdy mówisz "KOCHAM CIĘ",      niech będzie to prawdą.
    Gdy mówisz "PRZEBACZ", patrz rozmówcy w oczy. 
    Zawierz MIŁOŚCI, bez niej nie można żyć.
     Nigdy nie wyśmiewaj marzeń innych ludzi,     bo może bez swoich marzeń nie mieliby nic.
    Kochaj mocno i namiętnie...
    Możesz zostać zraniony, lecz tylko kochając     przeżyjesz w pełni swoje życie.
    Jeśli z kimś się nie zgadzasz,     walcz szlachetnie i nie używaj epitetów.
    Nie oceniaj nikogo      według jego krewnych.
    Mów powoli, ale myśl szybko.
    Gdy ktoś zada Ci pytanie,      na które nie chcesz odpowiedzieć,     uśmiechnij się i zapytaj:      "Dlaczego Cię to interesuje?"
    Pamiętaj, że wielka miłość i     wielki sukces kryją w sobie      ogromne ryzyko.
    Mów "Na zdrowie", gdy      słyszysz, że ktoś kicha.
    Jeśli coś stracisz,      to przynajmniej nie      zaprzepaść nauki,      jaka z tej straty wypływa
    Zawsze:      Miej szacunek dla siebie.      Miej szacunek dla innych.
    Bądź odpowiedzialny za     wszystkie swe czyny...
    Nie pozwól, by kłótnia      zniszczyła przyjaźń. 
    Jeśli stwierdzisz,      że popełniłeś błąd,      to natychmiast postaraj      się go naprawić.
    Uśmiechaj się podnosząc     słuchawkę telefonu. Ten,     kto dzwoni, usłyszy     uśmiech w Twoim głosie.
    SPĘDZAJ TROCHĘ CZASU      W SAMOTNOŚCI... 
— aby być szczęśliwym
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viasatyra satyra
guuzik
7279 6282 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viamoai moai
guuzik
1600 9e5c 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamoai moai
guuzik
7384 2b06
Reposted fromgarazowka garazowka viamoai moai
guuzik
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key"  (Anonymous)
Reposted fromnazarena nazarena viasatyra satyra
guuzik
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl