Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
guuzik
trakoscan castle VI
guuzik
guuzik
2801 af8f
guuzik
guuzik
5902 dc2a
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec viafelicka felicka
guuzik
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viamoai moai
guuzik
1625 d816 500
Reposted frommoai moai
guuzik
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
guuzik
7305 0141
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
guuzik
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
guuzik
1723 6b52
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
guuzik
guuzik
7305 0141
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafelicka felicka
guuzik
Reposted fromzielono zielono viafelicka felicka
guuzik
4896 f3b1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmonroex xmonroex
4013 2755
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaxmonroex xmonroex
guuzik
guuzik
guuzik
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl