Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
guuzik
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viasatyra satyra
guuzik
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
guuzik
guuzik
0380 e8b2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasatyra satyra
guuzik
8705 2c56 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapoisonedivy poisonedivy
guuzik
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viaxmonroex xmonroex
guuzik
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaholymoly holymoly
guuzik
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxmonroex xmonroex
guuzik
guuzik
guuzik
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
guuzik
guuzik
1805 0ac0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
guuzik
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość, a
tym, że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaagatiszka agatiszka
guuzik
guuzik
7791 9e1f 500
guuzik
guuzik
guuzik
0264 c3ea 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaBrzozi Brzozi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl