Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viaxmonroex xmonroex
guuzik
4660 ec8e 500
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viaxmonroex xmonroex
guuzik
0827 0012 500
Reposted frommoai moai
guuzik
9749 6f74
Reposted fromslodziak slodziak viamoai moai
guuzik
7015 4062 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBrzozi Brzozi
guuzik
2221 f821
Reposted fromretro-girl retro-girl viawisniowysad wisniowysad
guuzik
guuzik
8767 6019 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawisniowysad wisniowysad
5231 c37d 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viablaackcoffee blaackcoffee
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viajoannna joannna
guuzik
2280 4396 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink vialittlefool littlefool
guuzik
3487 9a29 500
Reposted fromslodziak slodziak
guuzik
Reposted frombeginning beginning viaMsSuzanna MsSuzanna
guuzik
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaagta13 agta13
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaagta13 agta13
guuzik
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
3455 f1f7
Reposted fromfreakish freakish viawisniowysad wisniowysad
guuzik
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl