Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
guuzik
guuzik
Sponsored post
feedback2020-admin
guuzik
Reposted frompanimruk panimruk viaalkonarko alkonarko
guuzik
1846 f022 500
Reposted fromArtus Artus viaalkonarko alkonarko
guuzik
9714 1a54
Reposted fromsavatage savatage viaalkonarko alkonarko
guuzik
8995 dd35 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaalkonarko alkonarko
guuzik
7510 24c8 500
Reposted fromHereName HereName viaalkonarko alkonarko
guuzik
3921 7738
Reposted fromeffic effic viafelicka felicka
guuzik
6912 2fcb 500
Reposted frompesy pesy viafelicka felicka
guuzik
guuzik
guuzik
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
guuzik
1165 8f35 500
Reposted fromkropq kropq viaxmonroex xmonroex
guuzik
Reposted fromshakeme shakeme viaxmonroex xmonroex
guuzik
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaxmonroex xmonroex
guuzik
guuzik
Reposted fromshakeme shakeme viametalfairy metalfairy
guuzik
Miłość to nie wielkie słowa o tym, co mógłbyś zrobić dla mnie kiedyś. Miłość to te proste rzeczy, które robisz dla mnie dziś.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromlovvie lovvie viamisteriousshiver misteriousshiver
guuzik
8020 551e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamisteriousshiver misteriousshiver
guuzik
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMsSuzanna MsSuzanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...